2020-03-17 

NBV Sydost stänger sina kontor för externa besökare och all verksamhet som sker i lokaler i direkt anslutning till ett kontor kommer att ställas in från och med den 13 mars och 1 månad framåt. De kontor som berörs är NBV-lokalerna i Jönköping, Tranås, Skillingaryd, Växjö, Ljungby och Kalmar. Finns möjligheten att använda en annan verksamhetslokal kan en dialog föras mellan samverkansparten och respektive verksamhetsutvecklare. 
 
Det här är en åtgärd som vidtas av NBV Sydost då vi har ett arbetsgivaransvar att undersöka riskerna för smitta och smittspridning i verksamheten för våra anställda. NBV Sydost har också ett ansvar att vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga för att förhindra smittspridning bland personalen vilket innebär att vi tillfälligt avgränsar externa kontakter genom besök i våra kontorslokaler. 
 
I nuläget kommer den mesta verksamheten fortgå men med reservation för att läget i samhället kan förändras och att vi behöver omvärdera våra beslut från en dag till en annan. 
 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid beslut om ett folkbildningsarrangemang med ett lite större antal deltagare ska genomföras eller ej. Vid bedömningen ingår ett antal frågor som ex. finns deltagare som ingår i en riskgrupp? Är det ett inomhusarrangemang? Leder arrangemanget till att deltagarna befinner sig nära varandra? m.m. Riskbedömningsverktyget går att läsa i sin helhet på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ 
 
Som cirkelledare eller deltagare i någon av NBVs folkbildningsverksamhet är det fritt och frivilligt att delta och vi kan inte tvinga någon att delta eller utesluta någon. Däremot uppmuntrar vi nu till att vidta försiktighet och ex. genomföra en studiecirkel på distans eller utomhus om det är möjligt 
 
Obs! Känner man sig det minsta allmänpåverkad av förkylningssymptom som ex. luftvägsbesvär, hosta eller har feber så ska man stanna hemma och kontakta 1177 för vidare information. 
 
Vid frågor: kontakta i första hand er verksamhetsutvecklare via telefon eller e-post och om denne är sjuk respektive distriktschef.  

2020-03-17