NBV ger dig intyg på dina kunskaper

NBV erbjuder validering av dina kompetenser. Du har möjlighet att vara med om en validering och få intyg på dina kunskaper och färdigheter.

Vad är validering?

Hela livet lär vi oss saker. Det kan vara genom utbildning, i arbetslivet, i föreningslivet eller på fritiden. Validering innebär att synliggöra de kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har fått på olika sätt. Dina kunskaper erkänns och dokumenteras genom validering och det kunnande som du faktiskt har tas tillvara.

 Vad ger validering dig?

Dina kunskaper är värdefulla, både för dig och för andra! Du har på många olika sätt lärt dig saker. Du kanske har:

  • tagit hand om dina barn,
  • hjälpt vänner och släktningar,
  • varit med i en förening,
  • träffat andra människor,
  • gått i skolan och fått betyg,
  • haft ett arbete

Validering innebär att du får visa det du kan på ett strukturerat sätt. Genom att vara med om en validering får du ett intyg på det du lärt dig. Du kan visa intyget om du söker praktik eller arbete.

Vilka kompetenser kan valideras?

Du kan valideras i kompetenser som är viktiga i arbetslivet och behövs i alla yrken. Det kan vara sådana förmågor som att kunna kommunicera, samarbeta och möta människor. Du kan få dina kunskaper i svenska språket validerade. Om du varit aktiv i en förening kan du också valideras i kunskaper som du fått där. Dina kompetenser beskrivs i det intyg som du får efter valideringen.

Hur går en validering till?

Under valideringen får du möjlighet att visa dina kunskaper på flera olika sätt. Du behöver inte förbereda dig innan du börjar. En handledare hjälper dig genom olika steg. Du får börja med att berätta om olika saker och själv bedöma dina kompetenser. Sedan får du träffa andra och tillsammans med dem göra övningar i grupp. Ni kan också få diskutera olika ämnen. I den sista delen av valideringen får du fördjupa dig i olika frågor vid ett samtal med din handledare. Allt detta gör att handledaren kan sammanfatta vad du kan. Några veckor senare skickas ditt intyg hem till dig med posten.

Validering hos NBV

Alla handledare hos NBV är utbildade och godkända av Nordiskt Valideringsforum för att kunna skriva intyg på dina kompetenser. Valideringen genomförs hos NBV.

Om du vill veta mer om validering

Om du är intresserad av att valideras eller vill få mer information, hör av dig till Anna E Hjalmarsson!