Personmuseum tillägnat "Olsson med skägget"

Oscar Olsson Museet i Malmö är ett personmuseum om folkbildaren Oscar Olsson, kallad ”Olsson med skägget”. Museet, som är handikappanpassat, tar emot enskilda besökare och mindre grupper efter överenskommelse.

http://www.oomuseet.se/