Lätta trycket är en metod och ett material för cirkelledare och deltagare i NBV:s verksamhet!

Den mentala hälsan bland unga i Sverige blir allt sämre. Färre säger att de har någon att prata med och fler känner en stor ensamhet. Detta vill Hej främling och NBV Syd  vara med och förändra genom att arbeta tillsammans och få fler att ha medmänskliga samtal som skapar livskraft och gemenskap.

        Lätta Trycket är en trygg mötesplats för att fler människor ska kunna ha medmänskliga samtal kring djupare ämnen, hitta stöd i varandra och genom detta skapa en snällare och mer inkluderande värld. Samtalscirklar i Lätta Trycket vill skapa livskraftiga människor och medmänskliga samtal kring djupa ämnen. Genom Lätta Trycket ska förutsättningar skapas för att fler unga vuxna ska kunna sätta ord på sina känslor och prata om hur de mår med andra.

        Hej Främling kommer att erbjuda cirkelledare hos NBV att gå en utbildning i Lätta Trycket-metoden. Deltagare i målgruppen unga vuxna kommer erbjudas möjlighet att delta i samtalsgrupperna genom NBV:s samverkansparter och Hej främlings uppsökande verksamhet. Tillsammans startar Hej främling och NBV samtalscirklar i Helsingborg, Landskrona och Malmö i första hand.

Är du intresserad av att vara en del av Lätta Trycket som ledare eller deltagare kontakta oss gärna eller hör av dig till din verksamhetsutvecklare på NBV.