Vi hälsar dig varmt välkommen att delta den
11 oktober 2023 kl. 14.00-16.00
Föreningscenter- Nobel21
Nobelvägen 21, 214 29 Malmö
Utställning
Utställningen ‘’Narkotikans påverkan på samhälle och miljö är framtaget’’av studieförbundet NBV och ger ett globalt perspektiv på produktionenoch handeln med narkotika. Utställningen beskriver narkotikans kopplingtill miljö, terrorism, fattigdom och brottslighet.
Hur täpper vi glappen i systemet? med Sara Heine
I kedjan från ett hälsofrämjande arbete och förebyggande insatser tilltidig upptäckt och tidiga insatser är många aktörer inblandade. Det finnsen hel del system, kompetens och resurser på plats, men ändå når vi intealltid hela vägen i vår praktiska tillämpning. Varför är det så? Sara Heinehar skrivit en rapport kring tidig upptäckt och berättar både om glappen isystemen, men ger också goda exempel på när samverkan fungerar.
INBJUDAN
NBV, Narkotikapolitiskt center och Skånes nykterhetsförbundbjuder in till föreläsningen
''Hur täpper vi glappen i systemet''
med Sara Heine och NBVs narkotikautställning
Sara Heine är kommunikatör på Narkotikapolitiskt Center och har arbetatmånga år med alkohol- och narkotikafrågor, både i Sverige ochinternationellt.