NBV Östs styrelse

Ordförande

Jenny Nordfält, IOGT-NTO

Ledamöter

Thomas Olli, IOGT-NTO
Joel Gren, Blå Bandet
Halima Poljo, BIS
Leif Karlsson, IOGT-NTO
Nedzad Mulazimovic, BHRF
Kerstin Lindgren Olsson, JUNIS
Lena Nordström, KRIS 
Johan Fridlund, UNF