Publicerad

Medlemsmöte i NBV Öst sker den 3 december 2022 kl. 10–16 på IOGT-NTO, Klara Södra kyrkogata 20 i Stockholm.

Medlemsmötet beslutar om mål och inriktning för regionens verksamhet kommande år. 

Anmälan av ombud samordnas av er riksorganisation och skickas till regionstyrelsen (ost@nbv.se) senast den 12 november 2022.  

Motion ska vara regionstyrelsen tillhanda (ost@nbv.se) senast sex veckor före medlemsmötet, det vill säga den 22 oktober 2022.