Publicerad

Härmed kallas våra medlemsorganisationer till medlemsmöte i NBV Öst den 2 december 2023 kl. 10:00–16:00

Plats: IOGT-NTO-gården, Norra Promenaden 108, Norrköping

Medlemsmötet beslutar om mål och inriktning för regionens verksamhet kommande år.

Anmälan av ombud samordnas av er riksorganisation och skickas till regionstyrelsen (ost@nbv.se) senast den 11 november 2023.

Motion ska vara regionstyrelsen tillhanda (ost@nbv.se) senast sex veckor före medlemsmötet, det vill säga den 21 oktober 2023.

Föredragningslista jämte övriga handlingar utsänds senast två veckor före medlemsmötet till anmälda ombud.