Den 28 maj skickade NBV ut en kallelse till medlemsmöte till alla NBVs medlemsorganisationers centrala förbund.

Plats: Medlemsmötet sker antingen digitalt via Lifesize, 86 - NBV Öst Medlemsmöte, möteslänk: https://call.lifesizecloud.com/5298569

Om mötet kan ske fysiskt så träffas ombuden på Blommenhof Hotell i Nyköping. Vilket alternativ det blir, informeras om i höst.

Anmälan sker till regionens koordinator Monica Ceesay med ombudsfullmakt via mejl till monica.ceesay@nbv.se senast den 13 november 2021

För att förhindra att för många, eller för få, ombud anmäler sig till NBV Östs medlemsmöte bör anmälan samordnas från er organisation och komma från en av er utsedd person och för kännedom till ert förbund.

När ni som riksorganisation informerar era lokala organ och distrikt om att det är dags att anmäla sig till NBVs medlemsmöten, ber vi er också att skicka informationen till NBVs koordinator.

Motion ska vara regionstyrelsen tillhanda senast sex veckor före medlemsmötet, det vill säga den 23 oktober 2021.

Föredragningslista jämte övriga handlingar utsänds senast två veckor före medlemsmötet till anmälda ombud.