Härmed kallas NBVs medlemsorganisationer till digitalt medlemsmöte i NBV Öst den 5 december 2020 kl 09.00-13.00 på Lifesize i videokonferens Lifesize 86 - NBV Öst Medlemsmöte. 

Kallelsen har den 2020-05-15 gått ut via mejl till medlemsorganisationerna på riksnivå.

Anmälan av ombud ska vara NBV-avdelningen tillhanda, enligt stadgans § 16, senast tre veckor innan medlemsmötet, vilket för NBV Öst är den 14 november 2020. Medlemsorganisationen ombeds samordna anmälan från distriktet eller det lokala organet i avdelningen för att undvika att för många eller för få anmäler sig till medlemsmötet. Motioner ska vara avdelningsstyrelsen, via koordinatorn, tillhanda senast sex veckor före medlemsmötet, dvs 24 oktober 2020.

Anmälan samt eventuella motioner sker till avdelningens koordinator Monica Ceesay:

monica.ceesay@nbv.se

Föredragningslista jämte övriga handlingar utsänds senast två veckor före medlemsmöte till anmälda ombud.

Signerad verksamhetsberättelse NBV Öst 2019