Ett RIKTIGT ungdomsförbund – utan moderorganisation! SSUH bedrev föreningsverksamhet vid real- och gymnasieskolor på många orter i Sverige. Hur var det möjligt utan moderorganisation? Vilken verksamhet bedrev man? Vad fanns det för problem? Hur överlevde organisationen så länge?

Frågorna är många. Historikern Fil.dr. Sven Hedenskog kan berätta. Han har skrivit SSUH:s historia. Detta är folkrörelsehistoria i Sverige.

Arrangörer: MHF, Blå Bandet, IOGT-NTO, AMD-grupp samt NBV i samarbete med Biblioteket i Upplands Väsby.

 

VÄLKOMMEN till BIBLIOTEKET i MESSINGEN!