Ordförande

Jenny Nordfält, IOGT-NTO

Ledamöter

Rainer Lindqvist, IOGT-NTO
Joel Gren, Blå Bandet
Adisa Radovac, BIS
Leif Karlsson, IOGT-NTO
Nedzad Mulazimovic, BHRF
Kerstin Lindgren Olsson, JUNIS
Lina Sultan, UNF
Lena Nordström, KRIS