Studiecirkel i undersökande samtal

Att undersöka och granska de egna fördomarna i öppna samtal, kan hjälpa oss att bli klarare över vad vi inte vet, kan utveckla våra språkliga och problemlösande förmågor, kan hjälpa oss att bli tydligare och modigare, kan utveckla vår förmåga till intresse och förståelse av andra.

Välkommen att medverka i en studiecirkel i Undersökande samtal, ledare är Kenneth Gustafsson.

Torsdagar 5 tillfällen med start 2 november. Tid 19-20.30, pris 450 kr. Plats: NBV Öst, Forsgränd 16, Nyköping.

Anmälan sker till Ulrika Hagen, ulrika.hagen@nbv.se, senast 29/10.
För komplett anmälan krävs namn, adress, postadress, personnummer alla siffror samt mejl och mobilnummer.