Att vara anhörig till en person till en demenssjuk är oftast jobbigare för den som är anhörig än vad det är för den som är sjuk. Det är vanligt med mycket oro men också sorg. 

Möt Marianne Lönnmo, demenssjuksköterska och egen företagare. Marianne har lång erfarenhet och kunskap i sitt yrke som sjuksköterska inom demensvård.  

Marianne kommer i föreläsningen att tala om skillnader mellan normal och sjuklig glömska, hur kan man se tidiga symptom samt hur bemöter man en person med demenssjukdom. 

Föreläsningen är en del av en föreläsningsserie som NBV Öst arrangerar på temat att vara anhörig. 

Föreläsningen är gratis och sker i den digitala plattformen zoom. Föranmälan krävs och sker till ulrika.hagen@nbv.se senast 11 april. Länk skickas ut efter sista dag för anmälan. 

Välkommen med din anmälan!