Digital delaktighet har blivit allt viktigare eftersom tekniken kan hjälpa till att bryta ofrivillig ensamhet och isolering. Idag finns möjligheter att göra ärenden, roa sig och kommunicera med nära och kära på nätet.

Nu startar Digidelcenter, Nyköpings kommun och NBV Öst en digital studiecirkel i Seniorsurfarna.

Cirkeln kommer bland annat ta upp:
Säkerhet och faktagranskning
Inbyggda hjälpmedel
Uppdatera och frigör utrymme

Ämnena följer delvis tv-programmet, men det ges självklart utrymme för fördjupning. 

Cirkeln består av 6 sammankomster och 2 studietimmar per tillfälle (1,5 timme). Start torsdagen den 25 februari, kl. 15-16.30. Cirkeln finansieras av projektmedel och är därför kostnadsfri. Begränsat antal platser. Ledare är Mattias Lidström.

Cirkeln genomförs på den digitala plattformen zoom. Anmälan sker till Ulrika Hagen, verksamhetsutvecklare NBV Öst, via mejl ulrika.hagen@nbv.se eller per telefon 0733-838355.

Varmt välkommen med din anmälan.