NBV Norrs styrelse

Ordförande

Per Fredheim, TRO Sundsvall

Ledamöter

Hans-Inge Smetana, MHF Vännäs
Lennart Westman, TRO Söderhamn
Gunilla Lindskog, SBF/IOGT-NTO Sundsvall
Maria Gripenhoftner, IOGT-NTO Umeå
Margot Asplund, SBF Bjurholm
Charlotte Henriksson, IOGT-NTO Östersund