Den första januari slogs 14 NBV-avdelningar ihop till sex avdelningar. NBV Norr består nu av Västernorrlands, Västerbottens, Gävleborgs, Jämtlands och Norrbottens län. Det betyder att de tidigare NBV-avdelningarna MittSverige och Gävleborg idag slagits samman med NBV Norr. 

En större avdelning betyder att vi äntligen har ekonomisk styrka för lokala stödfunktioner så som distriktschefer, kommunikatörer, kvalitetssamordnare och koordinatorer. Vi höjer kvaliteten på vår verksamhet, helt enkelt! 

Vår personal och våra kontor finns kvar på samma plats som tidigare.