Publicerad

Medlemsmöte i NBV Norr sker digitalt den 2 december 2023 kl. 10–14. Länk skickas till anmälda ombud.

Medlemsmötet beslutar om mål och inriktning för regionens verksamhet kommande år. 

Anmälan av ombud samordnas av er riksorganisation och skickas till regionstyrelsen (norr@nbv.se) senast den 11 november 2023. 

Motion ska vara regionstyrelsen tillhanda (norr@nbv.se) senast sex veckor före medlemsmötet, det vill säga den 21 oktober 2023.