Publicerad

Medlemsmöte i NBV Norr sker digitalt den 3 december 2022 kl. 10–15. Länk skickas till anmälda ombud.

Medlemsmötet beslutar om mål och inriktning för regionens verksamhet kommande år. 

Anmälan av ombud samordnas av er riksorganisation och skickas till regionstyrelsen (norr@nbv.se) senast den 12 november 2022.  

Motion ska vara regionstyrelsen tillhanda (norr@nbv.se) senast sex veckor före medlemsmötet, det vill säga den 22 oktober 2022.