Den 28 maj skickade NBV ut en kallelse till medlemsmöte till alla NBV:s medlemsorganisationers centrala förbund.

Hur anmäler ni era ombud?
Anmälan av ombud ska vara NBV-regionen tillhanda, enligt stadgans § 16, senast tre veckor innan medlemsmötet, vilket för NBV Norr är den 13 november 2021. Anmälan sker till regionens koordinator Rose-Marie Carlenius vars kontaktuppgifter du hittar längst ner på denna sida.

Motionsrätt och motioner
Motionsrätt tillfaller medlemsorganisationers lokala och regionala organ inom regionens verksamhetsområde.
Motion skall enligt stadgans § 16 vara regionstyrelsen tillhanda senast sex veckor innan medlemsmötet, vilket för NBV Norr är den 23 oktober 2021.
Motioner skickas till regionens koordinator Rose-Marie Carlenius vars kontaktuppgifter du hittar längst ner på denna sida.

Handlingar och föredragningslista
Är du anmäld som ombud? Då får du föredragningslistan och alla övriga handlingar du behöver skickade till dig senast två veckor innan medlemsmötet.

Datum, tid och plats
Dag: 4 december 2021
Tid: 10.00-15.00 inloggning från kl 09.30
Plats: Lifesize 86 - NBV Norr Medlemsmöte (VR)