Efter vinterns lyckade gemensamma kulturprogram på Östersund bibliotek om och på jamska, lanserar vi nu konceptet Jamskkaféer.

Syftet med Jamskkaféerna är att:

  • skapa en arena för de som talar jamska att göra det,
  • skapa intresse hos nya grupper
  • mixa sång och tal
  • använda jamskan för att tala om aktuella samhällsfenomen 
  • skapa en medvetenhet om att jamskan har relevans i vår tid.

Första jamskkaféet anordnas i Östersund
Jamskkaféerna kommer att anordnas med oregelbundna intervall runt om i länet. Det första tillfället äger rum i nykterhetsrörelsens samlingslokal Pelarsalen, på Gränsgatan i Östersund torsdag den 9 maj.

På detta första Jamskkafé medverkar Ann-Marie Eriksson, Eira Kunze Nilsson, Karin Bränngård och Olle Eriksson med sång, musik och berättande. Med anledning av Europadagen introducerar även Heimbygdas språkkommittés John-Erik Johansson kvällens diskussionsfråga, som handlar om EU:s och UNESCO:s arbete med regionala språk och immateriella kulturarv. Vilka immateriella kulturarv har vi i Jämtland?

Konferencier är NBV:s verksamhetsutvecklare Camilla Olofsson.

Vill du veta mer? Kontakta Camilla Olofsson: