Mellan den 18-21 juli arrangerar studieförbundet NBV och Föreningen för ekofilosofi en sommarakademi i Näsåker. Temat för i år är kunskap: Vilken kunskap behöver vi för att förstå och ta oss an nutidens utmaningar? Hur påverkar kunskap våra handlingar och relationer till omvärlden – och tvärtom? Det är frågor som deltagarna kommer få reflektera över tillsammans med ekofilosoferna Pia Skoglund och Pontus Örtendahl. Sommarakademin består av föreläsningar, diskussioner, kreativa workshops och studiebesök där kunskapsfrågan är central.

– Det blir ett tillfälle där vi tillsammans fördjupar oss i våra reflektioner kring kunskap, och det tycker vi görs bäst genom samvaro och samtal, berättar Pia Skoglund, ekofilosof och en av arrangörerna till den ekofilosofiska sommarakademin.

Ett område som kommer behandlas är glappet mellan kunskap och handling.

– Många upplever en stark oro för ekologiska och sociala problem. Om vi tar klimatfrågan som exempel så ställs det allt oftare krav på att vi människor tar ställning till den. Trots att den vetenskapliga kunskapen släpper alarmerande rapporter som pekar på hur vi människor bidrar till global uppvärmning och minskad biologisk mångfald, agerar vi inte i tillräckligt stor utsträckning. Men varför görs det så lite, när vi vet så mycket? Det blir ett glapp mellan kunskap och handling, säger Pia Skoglund.

Föreläsare under sommarakademin är ekofilosoferna Pia Skoglund och Pontus Örtendahl, samt Peter Johansson från Hällristningsmuseet.

Kontakt: