I höst finns det möjlighet att genom NBV Norr, med mig som skrivvägledare, delta i en skrivgrupp online enligt Write Your Self metoden. Write Your Self teamet beskriver metoden så här:

"Write Your Self-metoden hjälper människor att återerövra sina röster och berättelser efter trauma.
Forskning, traumaterapeutiskt och pedagogiskt arbete visar att efter trauma så behöver vi få utrymme för att sätta ord på och organisera det vi upplevt, och få sällskap i denna process. Vi behöver sätta ihop livet och oss själva på nytt. Skrivande och skrivande under handledning är en bra metod för detta, och går att
använda både separat och som komplement till övriga behandlings- och stödformer."

Anmäl ditt intresse till höstens skrivgrupp (online) Startdatum kommer senare
9 träffar
Max 9 deltagare
För intresseanmälan och frågor maila:
bildochskrivterapiumea@gmail.com

Vill ni veta mer om metoden, gå in på: https://www.writeyourself.com/hem/