Narkotikapolitiskt Center och Studieförbundet NBV

Ungas egna upplevelser av tidig upptäcktForskare från Högskolan i Väst har kartlagt orosanmälningar för unga i Trollhättans Stad – och undersökt ungas egna erfarenheter och förståelse av de brottsförebyggande insatser som genomförts av socialtjänsten inom projektet Tidig upptäckt – tidig insats (TUTI). Vad säger barn och unga själva om de insatser och det bemötande de fått? Och vad ser man för resultat?

Medverkande: Anette Bolin, professor i socialt arbete, Högskolan i Väst

Webbinariet arrangeras av Narkotikapolitiskt Center och Studieförbundet NBV.

Gratis, anmäl dig här