Föreläsningen kommer att handla om föreningslivets roll i samhällsutvecklingen och de processer som stärker den demokratiska värdegrunden. Den kommer att ha inslag som handlar om styrkan i lokaldemokrati, rättighetsperspektivet , vikten av deltagande processer, föreningslivet som ankare i samhällsutvecklingen – arbeta utifrån behov, Föreningslivets roll som möjliggörare till samhällsförbättring.

Maria jobbar med utvecklingsfrågor på FN-byrån IFAD och har många års erfarenhet av demokratifrämjande och demokratiska utmaningar.

Hon har även varit instruktör för svenska Röda Korset, instruktör för Faritrade och projektledare för ett demokratiprojekt i Örnsköldsviks kommun.