Välkommen till en konferens där vi gemensamt kraftsamlar inom området alkohol, narkotika, doping, tobak (ANDT). En dag för kunskap och samverkan mellan myndigheter och frivilligsektorn i hela länet.

Onsdag 19 maj, 2021
Länk för digitalt möte kommer skickas till dem som anmäler sig.

10:00 Inledning av landshövding Per Bill
10:15 ANDT trender bland unga i Sverige
Ulf Guttormsson CAN
11.00 Paus
11.15 Därför letar dom knark i ditt avlopp
Sven Persson seniorkonsult
11:45 Lunch
12:30 Avkriminalisering av narkotika? Vad kan vi lära av Portugal?
Pierre Andersson Narkotikapolitiskt Center och IOGT-NTO
13.15 Paus
13.25 Gängkriminaliteten och arbetet mot narkotika i Gävleborg
Catarina Bowall Tf polisområdeschef polisområde Gävleborg samt Gunnar Appelgren
14:30 Avslutning

Konferensen är avgiftsfri.