Folkbildningsdagen om beroende är ett tillfälle att fördjupa dig i olika perspektiv på beroende och missbruk. Ta del av tre föreläsningar med tre olika infallsvinklar i frågor som rör beroende kopplat till kriminalitet, utanförskap och beroende; av utställningen "Narkotikans påverkan på samhälle och miljö"; och av olika relevanta studiematerial. Dagen är gratis och öppen för alla!

Folkbildningsdagen är ett tillfälle för dig som jobbar med, eller som är intresserad av, frågor rörande missbruk, narkotika eller förebyggande insatser att bilda dig mer i frågorna. Deltagande är gratis och anmälan obligatorisk. 

Program:

13.00 Peter Nordlöw har många års erfarenhet av beroendefrågor och arbetar även med utbildning, utredning och motivation. Han ger en bild av beroendets påverkan på individen.

14.15  Ali Reunanen berättar om sin livshistoria och om resan från missbruk, kriminalitet, utanförskap och ensamhet - till ett värdigt, drogfritt och hederligt liv, med mål och mening.

15.15 Utställning, mingel och fika

15.30 Peter Moilanen berättar om den brytningstid narkotikapolitiken befinner sig i med länder som legaliserar cannabis samtidigt som andra går hårdare åt. Vilken narkotikapolitik ska vi ha egentligen?

Anmälan: