Vilka typer av aktivism finns? Vilka historiska rörelser är aktivismen idag inspirerade av? Hur ser aktivismens framtid ut? Vi träffas fyra gånger för att tillsammans lära oss mer om aktivism.

Träffarna är öppna för alla, oavsett läggning, religion och politisk åsikt. Vi delar erfarenheter och kunskaper med varandra för att hitta nya sätt att se på aktivism. Deltagarnas intressen styr innehållet, och därför är innehållet endast löst planerat. Kanske djupdyker vi i historien bakom #blacklivesmatter, kanske förkovrar vi oss i dos and don'ts av kroppsaktivism – vad funkar och vad fungerar mindre bra.

Arrangeras tillsammans med Östersunds bibliotek.

Vi utövar inte aktivism eller planerar praktiskt handlande på våra träffar.

27/9, kl. 18-20 – Vad är aktivism?

Under vår första träff är målet att lära känna varandra, formulera våra initiala tankar kring aktivism som fenomen, och planera kommande träffar. Både du som har en tydlig uppfattning om vad aktivism betyder för dig och du som inte tänkt något djupare på det är välkomna! Vi lär oss tillsammans och av varandra!

Exempel på frågeställningar: Vad definierar aktivism? När och av vem kan aktivism användas? Vilka olika typer av aktivism ser vi i samhället idag, och är det någon som passar eller fungerar bättre?

Den som vill får gärna dela med sig av tips om texter, böcker, poddar, filmer på ämnet!

25/10 kl. 18-20 – Historiska exempel på aktivism

Under denna träff tittar vi på aktivister och rörelser i historien. Kom gärna med egna exempel på aktivism som intresserar eller inspirerar dig!

Förslag på läsning: Den svarta enhörningen, Audre Lorde, Å alla kära systrar!, Ebba Witt-Brattström, Inte som lamm till slakt, Kenneth Hermele, Vi lovade att berätta: Aktivisters vittnesmål från Palestina Andreas Malm.

22/11, kl. 18-20 – Demonstrationer, demokrati och diktatur

Hur hänger det ihop? Vi pratar om begreppen. Under den här träffen diskuterar vi aktivism, yttrandefrihet, civil olydnad och lagstiftning.

24/1, kl. 18-20 – Aktivism nu och i framtiden

Vi blickar framåt. Hur tror vi att aktivism kommer att användas som ett verktyg för att möta de svårigheter som väntar i framtiden?

Lästips: Krisen börjar här, Vanessa Nakate, Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?, Stina Oscarsson, Liberating Sápmi, Gabriel Kuhn, Kroppskompass, Kajjan Andersson

Ingen föranmälan. Gratis att vara med. Välkommen!

För frågor kontakta

Alva Blomkvist, 076-100 46 45, alva.blomkvist@nbv.se