Är du anhörig till någon med beroendeproblem? Kom på en givande anhörighelg 8-10 december

Vi erbjuder kunskap och verktyg med fokus att stärka dig som anhörig.
Under helgen kommer du att få kunskap om beroende och medberoende, vägledning i personlig utveckling och avslappningsteknik. Vi blandar allvar och skoj för att omvandla upplevelser till verktyg att använda i din vardag.

Anhörighelgen är kostnadsfri inklusive mat och enkelrumslogi.
Antal platser är begränsat.

8-10 december 2023
Västerbacken hotell, Holmsund


Anmälan senast 5 november till

ann-marie.lindgren@blabandet.se 070-360 91 74


Arrangörer: Blå Bandet  och NBV Norr