NBV Mitt erbjuder under våren 2022 tre varierande upplägg vid 10 olika tidpunkter för att du som cirkelledare ska få bästa möjliga chans att delta i vår CLU steg 1 - Ledaren i Fokus.

Du är en viktig del av NBVs verksamhet. Vi vill ge dig som ledare en utbildning som höjer din kompetens som ledare och gör att du känner dig ännu bättre förberedd att möta din grupp.

Det finns tillfällen där vi under en helgdag träffas fysiskt och andra tillfällen där det först är en webbaserade självstudiedel och sedan en fysisk träff under ett par timmar (halvdag). På den fysiska träffen möts NBV-representanter och andra cirkelledare för att gemensamt göra övningar för att stärka dig i din ledarroll. Det kommer även att finnas en helt digitalt CLU1 med först en webbaserade självstudiedel och sedan en digital träff med liknande upplägg fast digitalt , under ett par timmar, gemensamt gör övningar för att stärka dig i din ledarroll.

Steg 1 – Ledaren i fokus kommer bl.a. att ta upp:
NBVs idéområden.
vad folkbildning är.
hur du kan skapa en bra stämning och miljö i din studiecirkeln.
 

Tillfällen

Uppsala, halvdag 5 april kl 18-21.
Utbildare Zaid Ogbazghi och Aurora Gonzalez Lundström.
Anmälan till Zaid 070-612 24 89, zaid.ogbazghi@nbv.se
eller Aurora 070-100 83 84, aurora.gonzalez@nbv.se

Uppsala heldag 7 maj kl 10-16.
Utbildare Birgitta Nordström, Kristina Rosen och Emma Andrén.
Anmälan till Emma 070-100 83 85, emma.andren@nbv.se

Enköping, halvdag under april 2022.
Utbildare Emma Andrén
Anmälan till Emma: 070-100 83 85, emma.andren@nbv.se

OBS! Begränsat antal platser.

Har ni några övergripande frågor kontakta ert närmaste NBV kontor.