NBV Mitts styrelse

Ordförande

Annika Särnö, IOGT-NTO

Ledamöter

Curt Arne Gisleskog, TRO
Mats Höjer, IOGT-NTO
Mersa Music, BHKRF
Mirza Demirovic, BHRF
Susanne Leijonborg, Blå Bandet
Åsa Nilser, Blå Bandet