Den första januari slogs 14 NBV-avdelningar ihop till sex avdelningar. NBV Mitt består av Örebro län och Uppsala län, samt Västmanlands och Dalarnas län. Södermanlands län som tidigare ingick i NBV ÖrebroMälardalen ingår dock nu i avdelningen NBV Öst. 

En större avdelning betyder att vi äntligen har ekonomisk styrka för lokala stödfunktioner så som distriktschefer, kommunikatörer, kvalitetssamordnare och koordinatorer. Vi höjer kvaliteten på vår verksamhet, helt enkelt!

Vår personal och våra kontor finns kvar på samma plats som tidigare.