Publicerad

Medlemsmöte i NBV Mitt sker digitalt den 30 november 2023 kl. 18–21. Länk skickas till anmälda ombud.

Medlemsmötet beslutar om mål och inriktning för regionens verksamhet kommande år. 

Anmälan av ombud samordnas av er riksorganisation och skickas till regionstyrelsen (mitt@nbv.se) senast den 9 november 2023.  

Motion ska vara regionstyrelsen tillhanda (mitt@nbv.se) senast sex veckor före medlemsmötet, det vill säga den 18 oktober 2023.