Publicerad

Medlemsmöte i NBV Mitt sker digitalt den 1 december 2022 kl. 18–21. Länk skickas till anmälda ombud.

Medlemsmötet beslutar om mål och inriktning för regionens verksamhet kommande år. 

Anmälan av ombud samordnas av er riksorganisation och skickas till regionstyrelsen (mitt@nbv.se) senast den 10 november 2022.  

Motion ska vara regionstyrelsen tillhanda (mitt@nbv.se) senast sex veckor före medlemsmötet, det vill säga den 20 oktober 2022.