Den 17 maj skickade NBV ut en kallelse till medlemsmöte till alla NBVs medlemsorganisationers centrala förbund. Till skillnad från tidigare år så deltar er medlemsorganisation nu via ombud. 

Medlemsorganisationer deltar via ombud 

Har ni ett lokalt organ, eller har rapporterat folkbildningsverksamhet under 2018? Då har ni rätt att själva utse två grundombud.

Hur anmäler ni era ombud?

Ni anmäler era två grundutbud till din organisations centrala förbund senast den 12 november. Ert centrala förbund meddelar i sin tur NBVs koordinator.

Tilläggsombud 

Beroende på hur mycket folkbildningsverksamhet din organisation har genomfört – och hur många unika deltagare ni haft – under 2018, så tilldelas ni även tilläggsombud. Ni kan däremot inte ha fler än hälften av alla tilläggsombud. 

Motionsrätt och motioner

Motionsrätten tilldelas din medlemsorganisations lokala och regionala organ som verkar inom NBV Mitts verksamhetsområde. Motionen ska lämnas till avdelningsstyrelsen senast den 22 oktober.

Ni skickar även motionerna direkt till NBVs koordinator Oscar Ekelund – kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida. 

Handlingar och föredragningslista

Är du anmäld som ombud? Då får du föredragningslistan och alla övriga handlingar du behöver skickade till dig senast två veckor innan medlemsmötet.

Datum, tid och plats

Dag: 3/12-2019
Tid: 18:00-21:00
Plats: A-Huset, Jordgatan 6, Örebro. 

Formell kallelse:  Kallelse till medlemsmöte NBV Mitt.pdf