Den 28 maj skickade NBV ut en kallelse till medlemsmöte till alla NBVs medlemsorganisationers centrala förbund.

Hur anmäler ni era ombud?
Anmälan av ombud ska vara NBV-regionen tillhanda, enligt stadgans § 16, senast tre veckor innan medlemsmötet, vilket för NBV Mitt är den 11 november.
Anmälan sker till regionens koordinator Oscar Ekelund vars kontaktuppgifter du hittar längst ner på denna sida.

Motionsrätt och motioner
Motionsrätt tillfaller medlemsorganisationers lokala och regionala organ inom NBV-regionens verksamhetsområde.
Motion skall enligt stadgans § 16 vara regionstyrelse tillhanda senast sex veckor innan medlemsmötet, vilket för NBV mitt är den 21 oktober.
Motioner skickas till regionens koordinator Oscar Ekelund vars kontaktuppgifter du hittar längst ner på denna sida.

Handlingar och föredragningslista
Är du anmäld som ombud? Då får du föredragningslistan och alla övriga handlingar du behöver skickade till dig senast två veckor innan medlemsmötet.

Datum, tid och plats
Dag: 2/12-2021
Tid: 18:00-21:00
Plats: Lifesize videokonferens (86 – NBV Mitt Medlemsmöte (VR))