Den 15 maj skickade NBV ut en kallelse till medlemsmöte till alla NBVs medlemsorganisationers centrala förbund.

Hur anmäler ni era ombud?

Anmälan av ombud ska vara NBV-avdelningen tillhanda, enligt stadgans § 16, senast tre veckor innan medlemsmötet, vilket för NBV Mitt är den 5 november.
Anmälan sker till avdelningens koordinator Oscar Ekelund vars kontaktuppgifter du hittar längst ner på denna sida.

Motionsrätt och motioner

Motionsrätt tillfaller medlemsorganisationers lokala och regionala organ inom avdelningens verksamhetsområde.
Motion skall enligt stadgans § 16 vara avdelningsstyrelse tillhanda senast sex veckor innan medlemsmötet, vilket för NBV mitt är den 15 oktober.
Motioner skickas till avdelningens koordinator Oscar Ekelund vars kontaktuppgifter du hittar längst ner på denna sida.

Handlingar och föredragningslista

Är du anmäld som ombud? Då får du föredragningslistan och alla övriga handlingar du behöver skickade till dig senast två veckor innan medlemsmötet.

Datum, tid och plats

Dag: 26/11-2020
Tid: 18:00-21:00
Plats: Lifesize videokonferens (79 – Örebro konf. (VR))