Flera gånger per år arrangerar NBV Mitt cirkelledarutbildningar för föreningar och cirkelledare. NBV ansvarar för att alla studiecirklar och annan folkbildning ska ha godkända ledare. På så sätt stärker vi våra cirkelledare och kvaliteten på verksamheten. 

Den 21 september arrangerade därför NBV Mitts verksamhetsutvecklare Fredrik Månsson och Naser Abu Shalbak en cirkelledarutbildning för Svensk-Islamiska Kulturföreningen i Ludvika. 

Vad tyckte cirkelledarna om utbildningen? 

– Det gick jättebra! Jag tycker det är jätteviktigt att cirkelledarna utbildas, säger Naser Abu Shalbak. 

– Bara positivt. Cirkelledarna vill ha en starkare relation till både NBV och kommunen, men vill också lära sig mer om möten och föreläsningar, säger Fredrik Månsson.

Han fortsätter: 

– Efter att den första utbildningen var klar frågade de genast "När blir det cirkelledarutbildning nästa gång?". De vill verkligen ta ett steg till. De kände sig viktiga för folkbildningen och för utvecklingen av både deltagarna och samhället, avslutar Fredrik. 

Fakta om cirkelledarutbildning steg 1
Efter att en cirkelledare genomfört NBVs cirkelledarutbildning ska hen: 

 • fått information och utbildning för sitt uppdrag
 • känna till NBVs organisation och värderingar 
 • ha kunskap om folkbildningens idé och särart
 • kunna förmedla till deltagarna vad en studiecirkel/annan folkbildning innebär och att NBV är anordnare
 • veta vilka villkor som gäller för bidragsberättigad verksamhet, bl.a. att:
  • närvarolistan är en juridisk handling
  • att närvaro ska föras vid varje sammankomst
  • att listan ska undertecknas och uppgifternas riktighet intygas när cirkeln är avslutad.