Stipendiet kan delas ut till en eller flera personer som utfört en betydelsefull insats inom kulturlivet eller uträttat viktiga folkbildarinsatser i NBVs värdegrund. Vid utdelning av stipendium till fler än en person delas 25 000 kronor lika mellan stipendiemottagarna.

Syftet med priset är också att uppmärksamma goda förebilder i folkbildningssammanhang och öka medvetenheten om folkbildningens egenart.

Personer bosatta och verksamma i NBV Mitts fyra län Dalarna, Uppsala, Västmanland och Örebro kan nomineras.

Nomineringstiden är 1 januari till 30 september varje år och juryn består av NBV Mitts styrelse.

Offentliggörande av stipendiet och dess vinnare görs på NBV Mitts hemsida, i de sociala medier som NBV Mitt förfogar över, samt i lokalpressen.

Anställda eller förtroendevalda inom NBV Mitt kan inte få stipendiet. Eventuell skatt på utdelat stipendium betalas av mottagaren.