Ordförande

Annika Särnö, IOGT-NTO

Ledamöter

Magnus Lagergren, IOGT-NTO
Åsa Nilser, Blå Bandet
Mirza Demirovic, BHRF
Mersa Music, BHKRF
Mats Höjer, IOGT-NTO
Susanne Leijonborg, Blå Bandet
Curt Arne Gisleskog, TRO