Detta studiematerial syftar till att genom teater och film stärka kunskaperna om demokrati.

Tips

Talartips om rösten

Behöver du en röstcoach

HUR du säger något kan vara viktigare än VAD

https://gabriellesalander.se/kroppssprak/

3 tips att starta en presentation

Partier tycker likadant nuförtiden, eller? (en film av NBV)

Jag röstar för demokratin! (Studiematerial från NBV)

https://www.nbv.se/for-cirkelledare/studiematerial/jag-rostar-for-demokratin/?r=hYDtqBmfqU20uKRvKLCfUg

Riksdagen

https://www.riksdagen.se/sv/upplev/

Statistik om valdeltagande

http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/val-och-partier/valdeltagande/

Debattartikel om riskerna med utanförskap

http://www.corren.se/asikter/ledare/olle-wastberg-demokratins-utanforskap-om4890624.aspx

Om den politiska utvecklingen i Polen och medierna

https://www.svt.se/nyheter/polska-underhuset-rostar-igenom-kritiserad-medielag

Om den politiska utvecklingen i Polen och rättsväsendet

https://www.advokatsamfundet.se/om-advokatsamfundet/anne-rambergs-blogg/2017/polen--en-rattsstat-i-forfall/

Om demokrati och populism

https://fof.se/tidning/2021/4/artikel/folkviljan-vs-demokratin

Vad är populism

https://expo.se/2020/06/vad-%C3%A4r-populism

Statistik om demokratitrender, SOM-insitutet

https://www.gu.se/som-institutet/resultat-och-publikationer/rapporter

Nationella trygghetsundersökningen 

https://bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/nationella-trygghetsundersokningen.html

Dokumentär om dödsskjutningar i Järvaområdet

https://www.svtplay.se/video/32840523/vara-barn-dor

UR play

https://urplay.se/program/202390-sa-funkar-sverige-kallkritik

https://urplay.se/program/202385-sa-funkar-sverige-demokrati

https://urplay.se/program/202384-sa-funkar-sverige-det-svenska-samhallet

https://urplay.se/program/202391-sa-funkar-sverige-politik

https://urplay.se/program/202394-sa-funkar-sverige-sverige-och-varlden

Viktigt att tänka på när man filmar

https://noga.se/3-tips-bli-battre-pa-att-filma/