Tips

Talartips om rösten

Behöver du en röstcoach

HUR du säger något kan vara viktigare än VAD

https://gabriellesalander.se/kroppssprak/

3 tips att starta en presentation

Partier tycker likadant nuförtiden, eller? (en film av NBV)

Jag röstar för demokratin! (Studiematerial från NBV)

https://www.nbv.se/for-cirkelledare/studiematerial/jag-rostar-for-demokratin/?r=hYDtqBmfqU20uKRvKLCfUg

Riksdagen

https://www.riksdagen.se/sv/upplev/

Statistik om valdeltagande

http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/val-och-partier/valdeltagande/

Debattartikel om riskerna med utanförskap

http://www.corren.se/asikter/ledare/olle-wastberg-demokratins-utanforskap-om4890624.aspx

Om den politiska utvecklingen i Polen och medierna

https://www.svt.se/nyheter/polska-underhuset-rostar-igenom-kritiserad-medielag

Om den politiska utvecklingen i Polen och rättsväsendet

https://www.advokatsamfundet.se/om-advokatsamfundet/anne-rambergs-blogg/2017/polen--en-rattsstat-i-forfall/

Om demokrati och populism

https://fof.se/tidning/2021/4/artikel/folkviljan-vs-demokratin

Vad är populism

https://expo.se/2020/06/vad-%C3%A4r-populism

Statistik om demokratitrender, SOM-insitutet

https://www.gu.se/som-institutet/resultat-och-publikationer/rapporter

Nationella trygghetsundersökningen 

https://bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/nationella-trygghetsundersokningen.html

Dokumentär om dödsskjutningar i Järvaområdet

https://www.svtplay.se/video/32840523/vara-barn-dor

UR play

https://urplay.se/program/202390-sa-funkar-sverige-kallkritik

https://urplay.se/program/202385-sa-funkar-sverige-demokrati

https://urplay.se/program/202384-sa-funkar-sverige-det-svenska-samhallet

https://urplay.se/program/202391-sa-funkar-sverige-politik

https://urplay.se/program/202394-sa-funkar-sverige-sverige-och-varlden

Viktigt att tänka på när man filmar

https://noga.se/3-tips-bli-battre-pa-att-filma/