Under de 8 tillfällen kommer du att lära dig ansiktsproportioner, upptäcka storleks- och avståndsförhållanden mellan formerna i ansiktet.

Ledaren är Kristina Ochaya