Utställningen visar ett urval av över fem decenniers skapande i bildväv och textilmosaik. Från små bilder där barnets sökande i färg och form följer vävteknikens ramar, till stegrande hästar, en modern medeltida saga i tre delar, berg och slingrande landskap. 

I ett materialskifte till bomull blir uttrycken och formspråket helt annorlunda. Stiliserade dalahästar, islamisk kalligrafi, ornamentik och mönster i starka färger och åttkantiga cirklar, likt en tidsresa utan slut, upprepar sig.

Regina har vävt så länge hon kan minnas. Hon var  5 år när vävningen blev hennes första formspråk.

Träffa konstnären

onsdag 4 oktober klockan 19.00
Anmälan senast 2 oktober till May-Britt Waghorn 070 277 03 53.

Utställningen pågår t om 15 oktober

Välkommen!