Förbättra ditt uttal och satsmelodi i svenska språket. Utöka ditt ordförråd och din förmåga att utrycka dig.

Logopeden Kerstin Gustavsson, Specialiserad på att undervisa i uttal och betoning i svenska språket kommer att leda studiecirkeln. Kerstin har 25 års erfarenhet av att arbeta med kommunikationssvårigheter beroende på språk och tal problem.

800 kr för 6-8 träffar

För mer info kontakta Nedzad Bajramovic, mail:nedzad.bajramovic@nbv.se tel.0703002572

Anmälan

Jag godkänner att NBV hanterar mina personuppgifter i enlighet med GDPR.