Vi träffas åtta tisdagar kl 18 - 21 under hösten på NBV Bangårdsgatan 13 I Uppsala. Kostnad för åtta tillfällen: 1.150 kr. Material kan köpas till självkostnadspris av cirkelledaren Eva Douhan Lundqvist eller ta med eget. Sista anmälningsdag 3 oktober.