Det här får du lära dig mer om
Demokrati, ideologier, partier
Vad bestäms var: kommun, region, riksdag och EU
Demokratins sårbarhet, hot mot demokratin
Källkritik, konspirationer och fake news
Välkommen

Anmäl dig här
Sista anmälningsdatum 6 maj!