Med ”access to justice” avses enskildas möjlighet att utkräva sina rättigheter – ytterst genom domstol. Inom ramen för access to justice-rörelsen har fokus riktats mot olika praktiska hinder, s.k. ”access barriers”, som försvårar eller omöjliggör för enskilda att hävda sina rättigheter. Under seminariet kommer vi att diskutera några sådana hinder, särskilt de kostnader som är förenade med en domstolsprocess.

Vi kommer också att samtala om situationen på olika rättsområden, inklusive straff-, civil- och förvaltningsprocess. Exempelvis hur rättegångskostnadsreglerna påverkar i praktiken och hur förutsättningarna är för internationella processer mot staten. 

Deltagare:
Ola Linder, jurist, Independent Living Institute
Sebastian Wejedal
Jur. dr/lektor i processrätt vid Göteborgs universitet som forskat kring access to justice-relaterade frågor och om rättegångskostnader.

Moderator:
Legal Counsel Stellan Gärde   ICJ- Svenska avdelningen av Internationella juristkomissionen
www.icj-sweden.org

Anslut till föreläsningen här https://zoom.us/j/95213447810