I år är det 100 år sedan både män och kvinnor fick rösträtt i val till riksdagen.

Denna reform är en av de viktigaste för demokratin i Sverige.

Eftersom demokrati betyder folkstyre är det beslut som togs för 100 år sedan avgörande, men när vi talar om demokrati innefattar vi också en fungerande rättsstat och respekten för mänskliga rättigheter.

Idag finns flera hot mot demokratin t ex olika antidemokratiska krafter som blir starkare och därför är det extra viktigt att vi värnar om och utvecklar demokratin.
Kunskap om demokrati är grunden till ett bra och modernt samhälle. I föreläsningen ska föreläsaren försöka ge ökad kunskap, verktyg och visa på praktiska vägar hur man kan bli mer delaktig och känna att man är med och påverkar.

Gott demokratiskt arbete på alla nivåer och överallt motverkar antidemokratiska krafter på bästa sätt och vi kan bygga vidare på det goda välfärdssamhället med lika värde, rättigheter och möjligheter för alla.

Sista anmälningsdag 8 oktober 2021

Föreläsare: Shorish Saber

Var: Digitalt via Zoom Webinar

Kontaktpersoner:
berhane.solomon@nbv.se Mob. 073-068 32 60
manuel.de.lima@nbv.se Mob. 070-612 24 87