Vi behöver dig för att få demokratin att överleva! 
Med folkbildningen som verktyg, kan vi stärka demokratin och dess värderingar. Med din motivation och engagemang, kommer du att tillsammans med oss kunna utbilda dig och andra, samt utveckla dina demokratiska värderingar så att ännu fler röstar för ett demokratiskt fritt land. 

Demokratiambassadör är en utbildning av NBV och efter kursen skall du hålla studiecirklar om demokrati i din förening, närområde eller digitalt.

Sista anmälningsdag 2021-10-11

För mer information ring
Naser Abu Salbak 073 083 85 90
Manuel de Lima 070 612 24 82
Berhane Salomon 073 068 32 60
Fredrik Månsson 0730-63 58 20