Boken Fjärilsdrömmar handlar om sårbarhet, utmattning, kris och förlust och hur man genom modet, hoppet och att våga leva helhjärtat, kan läka och helas.

Om att vara högkänslig och lära sig om gränssättning, om hur upprepningstvång och iscensättningar och hur vi kan bryta det.
Om sorg, smärta och om prestation och hur kreativitet ibland kan vara en överlevnad.

Anmälan öppnar onsdag den 5 maj.
Vill du läsa och diskutera boken med andra så anmäl dig nu.
Bokcirkeln startar när fem deltagare anmält sig.  Anmälan öppnar 5 maj kl 21.00
Kostnad 100 kr för boken, ordinarie pris 193 kr plus frakt,
faktureras av NBV Mitt

Ledare: